ที่ Expertasia Bully Camp (เอ็กส์เปิร์ต เอเชีย บูลลี่ แค้มป์)  เรามีหลักสูตรการฝึกสุนัขทั้งแบบตัวต่อตัว
และแบบกลุ่ม โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่การเข้าสังคมและการเชื่อฟังคำสั่ง

การเรียน/การสอนสุนัข

การเรียนการสอนจะเป็นตัวกลางสำคัญให้ได้รับความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น

คุณทราบหรือไม่ว่า

สุนัขแต่ละตัวมีรูปร่างปลายจงอยจมูก-ปาก ที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนในโลกที่มีลายนิ้วมือแตกต่างกัน

เด็กแต่ละคนต้องได้รับการศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต สุนัขเองก็ต้องได้รับการฝึกสอนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสุนัข การอยู่กับมนุษย์ในครอบครัวและในสังคม

การเรียนการสอนสุนัขคือการเรียนรู้ที่จะสังเกตพฤติกรรม เพื่อเข้าใจ เพื่อสัมผัสได้ถึงอารมณ์และความรู้สึก เพื่อให้ความเคารพ และเพื่อความเข้าใจ

สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการฝึกสุนัขนั้น คือการเคารพซึ่งกันและกัน

สุนัขมีภาษาของตัวเอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสุนัขของเราจะช่วยเป็นสื่อกลาง ที่จะสอนให้คุณได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับสุนัข

Dog Training Classes - Chiang Mai

หลักสูตรการฝึกสุนัขของเรา

ไม่ว่าจะเป็นลูกสุนัขหรือสุนัขโตเต็มวัย การเรียนรู้ใด ๆ จะต้องค่อยเป็นค่อยไปแบบต่อเนื่อง

ชั้นเรียนฝึกสุนัขตัวต่อตัว

ในการเข้าเรียนครั้งแรก เราจะทำการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับสุนัข ในระหว่างช่วงนี้ เราจะวางกลยุทธ์ในการฝึก จากนั้นสุนัขจึงจะเข้าเรียนแบบกลุ่ม (สูงสุดไม่เกินห้าตัว) เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกแบบกลุ่ม

Dog Training Courses Chiang Mai
Chiang Mai dog training courses

บทเรียนแบบกลุ่ม

สุนัขจะถูกสอนให้รู้จักอยู่ในสังคมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขตัวอื่น ๆ และเรียนรู้รูปแบบท่าทางการส่งเสียงและภาษากายของกันและกัน สำหรับลูกสุนัขการเข้าสังคมจะเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครอก จากนั้นพวกเขาก็มีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขตัวอื่น ๆ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีต่อคนในครอบครัว ระยะเวลาในการเรียนรู้การอยู่ในสังคมของสุนัขใช้เวลา 2-3 เดือน ในช่วงเวลานี้เราจะสอนทักษะทางสังคมและปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสุนัขและมนุษย์คนอื่น ๆ

เราใช้เกมและแบบฝึกหัดสุนัขต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและเจ้าของ ด้วยวิธีนี้ สุนัขจะเรียนรู้การอยู่ในสังคมและรู้จักเชื่อฟัง

 การเข้าสังคม และเกมต่างๆ

เราจะใช้เกมชุดต่าง ๆ กับสุนัขของคุณในการเรียนแบบตัวต่อตัวในระยะเริ่มต้น จากนั้นเราจะพัฒนาต่อไปในกลุ่มเล็ก ๆ เราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสุนัขของคุณในช่วงเวลาเหล่านี้ เราทำงานในสภาพแวดล้อมแบบกลุ่มที่สุนัขจะรู้สึกสบายๆ ปลอดภัยและเป็นที่รัก
เป้าหมายหลักของเรา:

ความอดทน – ประสิทธิภาพ – ความเคารพต่อสุนัข

การเชื่อฟังคำสั่ง

การเชื่อฟังคำสั่งเป็นพื้นฐานของชีวิตระหว่างคุณและเพื่อนของคุณ การเรียนการสอนตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นเชิงบวกกับสุนัขของคุณ สุนัขได้รับรางวัลเป็นอาหาร ของเล่นและเกมที่สนุกสนานน่าสนใจ เป้าหมายคือความเป็นอยู่ที่ดีของสุนัขและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคุณกับสุนัขของคุณ

ห้องเรียนฝึกสุนัขที่เชียงใหม่ของเรา

หลักสูตรอบรมแบบตัวต่อตัวของ เอ็กส์เปิร์ต เอเชีย บูลลี่ แค้มป์

 • ที่ไหน
  Expertasia Bully Camp
  287 หมู่ 8 บ้านวิเวก หนองหาน สันทราย เชียงใหม่ 50290
 • วันที่จัดสอน
  ทุกวันอังคาร วันพฤหัส วันเสาร์และวันอาทิตย์
  ด้วยการนัดหมายเวลาล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการเรียนการสอน
  คลาสละ 50 นาที
 • ราคาเท่าใหร่
  คลาสละ 800 บาท ต้องสมัครงเรียนหลักสูตรตัวต่อตัวอย่างน้อย 6 คลาส และ คลาสแบบกลุ่ม 12 คลาส
  คลาสแบบกลุ่ม คลาสละ 600 บาท

ราคาแพ็คเก็จ 18 คลาส 9,000 บาท

คลาสการฝึกแบบส่วนตัวที่บ้านของคุณ

 • ที่ไหน
  ที่บ้านของคุณในเขตเมืองเชียงใหม่และบริเวณโดยรอบเมืองเชียงใหม่
 • ระยะเวลาในการเรียนการสอน
  คลาสละ 50 นาที
 • เมื่อใด
  ด้วยการนัดหมายเวลาล่วงหน้า
 • ราคาเท่าใด
  คลาสละ 800 บาท ต้องสมัครเรียนตัวต่อตัวอย่างน้อย 18 คลาส + ค่าพาหนะเดินทาง ไปยังบ้านของคุณ

ราคา 18 คลาส 10,800 บาท + ค่าเดินทาง

การฝึกแบบกลุ่มของ Expertasia Bully Camp

 • ที่ไหน
  Expertasia Bully Camp
  287 หมู่ 8 บ้านวิเวก หนองหาน สันทราย เชียงใหม่ 50290
 • วันที่จัดสอน
  ทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์และวันอาทิตย์ 17.00-18.00 น.
  17.00 hours and 18.00 hours
 • ระยะเวลานานเท่าใด
  คลาสละ 50 นาที
 • มีสุนัขร่วมฝึกกี่ตัว
  อย่างน้อย 3 ตัว และอย่างมากที่สุด 5 ตัวในสนามฝึก
 • ราคาเท่าใหร่
  คลาสละ 800 บาท และต้องสมัครเรียนแพ็คเก็จ 18 คลาสเป็นอย่างต่ำ

คอร์สแบบกลุ่ม 18 คลาส ราคา 8,100 บาท

เงื่อนไข

ต้องจ่ายค่าแพ็คเก็จล่วงหน้า ไม่มีการคืนเงิน และมีอายุใช้ได้ 1 ปี

* หมายเหตุ: ในระหว่างการเรียนการสอน สุนัขจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของ หรือผู้ดูแลตลอดเวลา