Size (Click to check sizes) : Mini

Colour: Ticked White & Black